מעצבים באור אחר

SQUARE 2

SIDE
Bookmark and Share
חומרים:
פח מגולבן
צבעים:
אפור
מידע נוסף:
מסגרת מרחפתמ- אלומיניום/זכוכית
מידע טכני: