מעצבים באור אחר

Tear Drop

FLOS
Bookmark and Share
מעצב:
Calvi Brambilla
חומרים:
גבס ופיבר גלס
צבעים:
לבן
מידע טכני: