מעצבים באור אחר
תאורה - פרוייקטים - קרני תכלת

דירה באזורי חן

תאורה לסלון - דירה ברמת חן

יועצת תאורה: רהב סופר

משרד אדריכלים: נועה הראל וקרן מאיר

גופי תאורה של:
FLOS RAY עמידה בסלון
POCHETTE
PURE ספוטים
DUELL של MUDOLAR
OBI של AXO