Colllection Store

המותגים המובילים בעולם

Siteco

Siteco זו חברה לגופי תאורה טכניים גרמנית הממוקמת ליד מינכן ומייצרת אותם במקום. חברת Siteco התפתחה מחברת האם SIEMENS-  מכאן שמה SI(emens)TECO. פתרונות התאורה שלה הם ברמה הגבוהה ביותר הן של המוצר והן של התאורה. כיום זו חברת בת של חברת Osram, השילוב המנצח של גופי תאורה וציוד הדלקה עם נורות מאותה חברה מאפשרות מתן אחריות על מוצר מלא.