תקנון האתר ותנאי שימוש

1. מבוא
1.1. אתר קרני תכלת וחנות האינטרנט שבאתר (להלן: “האתר” ו/או “החנות“) הינם בבעלות ניסקו קרני תכלת ש.מ. 550250211 (להלן: “השותפות“) ומופעלים על ידה. האתר משמש כאתר תדמיתי של השותפות וכן כחנות סחר אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי גולשים באתר (להלן “המשתמש/ים” ו/או “הלקוח/ות”) .
1.2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
1.3. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. לכן, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מעת לעת. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים.
1.4. נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.
1.6. תוקף תנאי השימוש הינו מצטבר ולא לחילופין ותנאי השימוש יפורשו כמתקיימים זה לצד זה ולא מצמצמים זה את תחולת זה.
1.7. שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי המשתמש, מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה וכן כי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול לפיהן ולקבלן ללא כל הגבלה או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.
1.8. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.9. המכירה באתר איננה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (Reselling – קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים), אלא אם כן השותפות הסכימה מראש ובכתב למכירה סיטונאית ו/או מכירה חוזרת.
1.10. תנאי מוקדם לתוקף רכישה באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
1.11. ניתן להזמין עד 5 פריטים מכל מוצר ללקוח, אלא אם צוין אחרת בתוך פירוט המוצר.

2. הזכות/הכשרות להשתמש באתר
כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע רכישות:
2.1. המשתמש בן 18 ומעלה בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, המשתמש מצהיר ומאשר כי קיבל את אישור והסכמת האפוטרופוס (הורה או אפוטרופוס חוקי אחר) לשימוש באתר
2.2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, או בינלאומי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי (להלן: כרטיס אשראי).
2.3. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

3. המוצרים המוצעים באתר
3.1. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג דף מכירה. דף המכירה כולל את שם המוצר המוצע למכירה, המחיר, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
3.2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין המפרט בפועל לבין המתואר בתמונה, המפרט בפועל יהיה המפרט המחייב.
3.3. נתוני המוצרים הינם בכפוף להגדרות היצרן לרבות נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן.
3.4. האחריות לכל מוצר הינה בהתאם למצוין בתעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לכל מוצר לפי תנאי היצרן/היבואן. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ו/או הרשום בחשבונית לפי תנאי היבואן/היצרן.
3.5. מוצרים אשר ניתנים לרכישה באתר, ניתנים לקנייה באולם התצוגה של השותפות. באולם התצוגה ניתן לשלם בכרטיסי אשראי ו/או במזומן ו/או צ’קים.
3.6. ניתן לבצע הזמנה/רכישה באופן ישיר טלפונית לאולם התצוגה. לא כל המוצרים אשר מוצגים באתר זמינים באספקה מיידית. ניתן לברר זמינות מוצר בטלפון 03-5450200 או במייל info@karney.co.il . ניתן לבצע הזמנה דרך האתר עם איסוף ממחסן השותפות ולקבל הודעה כאשר ההזמנה מוכנה לאיסוף במחסן.
3.7. המחירים, המבצעים, וכל מה שמופיע באתר ובדפי המוצרים הנקובים באתר תקפים בהתאם לתנאים המפורטים באתר או בדפי המוצרים כאמור.
3.8. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.
3.9. המחירים באתר עשויים להתעדכן מעת לעת ולפיכך המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר במועד הרכישה בפועל.
3.10. ניתן לבצע תשלום בכרטיס אשראי בתשלומים מעל סכום של 1,000 ₪ בלבד. סכום זה עשוי להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של השותפות.

4. שיטות המכירה בחנות
4.1. המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסן השותפות.
4.2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הקונה תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו.
4.3. עסקאות מעל 5,000 ש”ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של החנות. השותפות רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
4.4. השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע”י החנות לדואר האלקטרוני של הקונה.
4.5. אנו משתדלים להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בחנות בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.

5. אופן ביצוע הרכישה
5.1. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
5.2. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ולאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
5.3. לקוח המבקש איסוף עצמי, יחויב במלוא סכום ההזמנה (לא ניתן לשריין מוצר ללא תשלום מלא).
5.4. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה מכרעת לנכונות הפעולות. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. החנות לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.
5.5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. לחברה שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
5.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.
5.7. לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות ישירות אל החנות בטלפון 03-5450200 או במייל info@karney.co.il .

6. ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך האתר או טלפוניות בלבד)
6.1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א -1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: “החוק”).
6.2. לאחר ביצוע עסקת מכר מרחוק יימסר ללקוח מסמך המפרט את פרטי העסקה כנדרש בחוק (להלן: “טופס גילוי”) באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין הלקוח ו/או לכתובת הדואר שציין הלקוח בעת אספקת המוצר ו/או לכל המאוחר במועד הספקת המוצר ללקוח, לפי שיקול דעתה של השותפות
6.3. במקרה וטופס הגילוי לא נמסר ו/או התקבל אצל הלקוח כאמור לעיל, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את השותפות על כך שלא קיבל את טופס הגילוי כאמור בסעיף זה.
6.4. דרכי ביטול העסקה :
6.4.1. בהתאם לסעיף 14ג(ג)(1) לחוק לפיו: מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם;
6.4.2. בהתאם לסעיף 14ג1(ג) לחוק לפיו: אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כוללת שיחה בין השותפות לבין הלקוח כאמור (כולל שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית). השותפות תהיה רשאית לבקש מהלקוח שלעיל תעודה, כמפורט בחוק, המוכיחה כי הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין;
6.5. בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, השותפות תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם;
6.6. הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים ו/או שירותים שהזכות לביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן אינה חלה לגביהם, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה או מוצרים פסידים (בעלי חיי מדף קצרים).
6.7. במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.
6.8. כאשר העסקה בוצעה באופן אישי (ולא כאמצעות עסקת מכר מרחוק), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה בהתאם למדיניות המפורסמת בחנות השותפות.
6.9. אופן ביטול עסקה ייעשה באמצעות מתן הודעה לחברה כנדרש על פי החוק, באחת הדרכים הבאות: בע”פ (בטלפון או במסירת הודעה בעל פה בחנות); בדואר אלקטרוני; ובפקס. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף.
6.10. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:
אי-מייל info@karney.co.il :
טלפון: 03-5450200
כתובת למשלוח דואר רשום: לכבוד – ניסקו קרני תכלת ש.מ. הנחושת 4, מגדלי אור, רמת החייל, 6971069.

7. החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הלקוח
7.1. מוצר שיוצר ו/או הורכב על פי רצונותיו ודרישותיו של הצרכן לא ניתן לבטל את רכישתו ו/או להחזירו (אם סופק ללקוח) ו/או להחליפו אלא ככל שהתגלה פגם בייצור אחד מרכיביו או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למסוכם בהזמנה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השותפות תהא רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לפעול אחרת מן האמור לעיל.
7.2. עסקת רכישה של מוצר שהורכב לפי דרישת הלקוח ללא פגם בייצור ו/או אי התאמה, יהיה ניתן לביטול על פי שיקול דעת השותפות ובכפוף לבדיקת של השותפות כי המוצר הוחזר כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש. במקרה כזה תהא רשאית השותפות לאשר את ביטול העסקה ולחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 20% מגובה עלות העסקה.
7.3. בכל מקרה של ביטול וזיכוי, השותפות תזכה את הלקוח באופן בו שילם. במקרה של תשלום מזומן ההחזר יהיה בצ’ק מזומן שישלח לכתובת הלקוח בדואר רשום עד 14 יום מיום הביטול. כרטיסי אשראי יזוכו מול חברת האשראי.
7.4. כל מקרה של ביטול וזיכוי ו/או החלפה מותנה בהצגת חשבונית מקורית בגין רכישתו.
7.5. בשום מקרה לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה.
7.6. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר כשהוא שלם, תקין ובאריזתו המקורית (בצירוף חשבונית מקורית) על ידי הלקוח.
7.7. במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח, על הלקוח להגיע ולמסור את המוצר לבדיקה.
7.8. במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש ללא תשלום נוסף של דמי משלוח או לחילופין את כספו בחזרה ולקבל החזר כספי על דמי המשלוח ששולמו, ככל והמוצר נשלח אל הלקוח במקור.
7.9. דמי המשלוח ייגבו בטרם שליחת המוצר, ביחד עם ההזמנה. מוסכם כי אסמכתת שליחה מהווה ראיה חלוטה שהלקוח קיבל את המוצר.

8. ביטול עסקה ע”י השותפות
השותפות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

8.1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
8.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
8.3. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות ו/או בכל מקרה בו החליטה השותפות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
8.4. אם אזל המוצר ממלאי מחסן החנות לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם נשלח ללקוח).
8.5. במקרה בו לא עמד המשתמש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר המשתמש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
8.6. כל ביטול עסקה שיעשה על פי הוראות סעיף זה, לא יחויב הלקוח בדמי ביטול בגין ביצוע העסקה.

9. אספקת מוצרים
9.1. השותפות תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
9.2. ככל ויבחר הלקוח לקבל את המוצר במשלוח, השותפות תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד 6 ימי עבודה, בדואר רשום עד 10 ימי עבודה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
9.3. השותפות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 8.3 לעיל ו/או בנסיבות שאינן בשליטתה.
9.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות השותפות תהא רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
9.5. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיע דואר רשום ע”י דואר ישראל ו/או לאזורים שאליהם מגיעה חברת שליחויות בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי השותפות.
9.6. יובהר כי ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו’, התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג המשלוח.
9.7. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
9.8. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים במחסן השותפות, הלקוח יגיע לאיסוף רק לאחר תאום מראש עם השותפות (לרבות באמצעות קבלת הודעת טקסט לטלפון הנייד). במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.
9.9. אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע”י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע”י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
9.10. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
9.11. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה. במקרה כזה השותפות תיצור קשר עם הלקוח והוא לא יחויב וההזמנה תבוטל.
9.12. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע”י השותפות.
9.13. משלוח המתבצע ע”י דואר שליחים – השליח יגיע לכתובת המשלוח בין השעות 8:00 ל – 18:00 עד סוף יום עסקים בדואר שליחים לפי שעות אלה וללא תיאום מראש.

10. קניין רוחני
10.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הם קניינה הבלעדי של השותפות ו/או של צדדים שלישיים שנתנו רשות לחברה והם מוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
10.2. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להציג ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של השותפות, אלא אם השותפות התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

11. שירות לקוחות
11.1. לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל ניסקו – קרני תכלת ש.מ.: טלפון:03-5450200; : info@karney.co.il :Email נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח דוא”ל.

12. תוכן ואבטחת מידע
12.1. האתר בכללותו, כולל כל התכנים המופיעים בו מוצעים לציבור ולמשתמש כמות שהם (‘As Is’) . כוונת השותפות היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
12.2. השותפות אינה אחראית לאי דיוקים, או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן. השותפות מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.
12.3. כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יבואן ו/או יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהיה כל אחריות לגביו.
12.4. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
12.5. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים. השותפות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

מדיניות פרטיות
13. כללי
13.1. השותפות מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ו/או המשתמשים בשירותים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, הנה לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת השותפות במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו.
13.2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. השותפות רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
13.3. כל הגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

14. רישום
14.1. רכישת מוצרים באתר טעונה הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם (להלן: “ההרשמה“).
14.2. במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת, דוא”ל, מס’ טלפון, טלפון נייד וכיו”ב; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה השותפות רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.
14.3. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו על ידי השותפות, ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

15. שימוש במידע
15.1. השותפות רשאית לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי השותפות, מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים; עם זאת, השותפות לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים כאמור. בנוסף, רשאית השותפות לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
15.2. כמו כן, רשאית השותפות לעשות שימוש במידע שנתקבל מאת המשתמש ו/או במידע שנאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; לצורך תחזוקת האתר ו/או המערכת; לצורך שיפור המידע והתכנים שהשותפות תציע במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים באתר.
15.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה השותפות רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של השותפות ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כאן או באמצעות לחצן “הסרה” אשר יופיע בתחתית ההודעה;
15.4. האתר משתמש בעוגיות (‘Cookies’, להלן: “עוגיות“) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי השותפות. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והשותפות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי השותפות יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
15.5. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

16. מסירת מידע לצד שלישי
16.1. השותפות תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
16.2. על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת;
16.3. במסגרת שיתופי פעולה עם חברות קשורות עסקית עם השותפות;
16.4. בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, לרבות הוראות כל דין;
16.5. בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
16.6. בגין כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין השותפות ו/או מי מטעמה;
16.7. בכל מקרה בו תסבור השותפות, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של השותפות, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
16.8. במקרה בו העבירה ו/או המחתה השותפות לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
16.9. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות השותפות להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

17. יצירת קשר בנושא פרטיות
17.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר השותפות ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל השותפות באמצעות עמוד “צור קשר” באתר.
17.2. בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל-info@karney.co.il. לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת:
ניסקו – קרני תכלת ש.מ., הנחושת 4 מגדלי אור, רמת החייל, 6971069.
17.3. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. השותפות תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

18. כללי
18.0. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
18.1. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו, אלא אם נכתב אחרת.
18.2. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
18.3. רישומי המחשב של השותפות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
18.4. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון המפורסם באתר הוא המחייב.

19. ברירת דין
19.0. הדין החל על השימוש באתר ועל תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו בלבד.