Flextronics מודיעין

במרכזים לוגיסטיים חשוב במיוחד להגדיר מראש את הצרכים והמאפיינים של המבנה, כך שעיצוב התאורה יתאים להם בשלמות ויסייע לעמידתם בתקנים המחמירים הנדרשים מכל מחסן לוגיסטי. לצורך כך נדרש תיאום עם ישיר ומעמיק עם הלקוח.

באזורי העבודה המרכזיים במרלו”ג מותקנות מערכות תאורה פונקציונליות, מבוססות LED, יעילות, חסכוניות ובעלות אורך חיים ממושך שמתאפיינות בצריכת חשמל נמוכה.

למרכז לוגיסטי זה, כמו לרבים אחרים, הותאמו גם גופי תאורה דקורטיביים המעניקים קריצה הומוריסטית במתחמי הפנאי המשותפים ובמשרדים וכן גופי תאורה ייעודיים לאזורי החניות ולשאר האזורים החיצוניים.