משרדי עמית מטלון פולק

תכנון תאורה – מיכל קנטור

אדריכלים – סתר אדריכלים

צלם – עוזי פורת