סניף פושון הראשון בארץ

אדריכלות – אנריקו סגרה אדריכלים

יעוץ תאורה – מיכל קנטור

צילום – סטודיו פלד

מנהלי פרויקט (קרני תכלת ) – חיים ענבר