תאורה במשרד עו”ד שיין

יועצת תאורה – מיכל קנטור

גופי התאורה העיקריים בפרויקט: חברות פרוליכט ופלוס Flos & Prolicht

שם המשחק הוא אלגנטיות מוקפדת.  שילוב של מאפיינים קלאסיים עם מאפיינים מודרניים ואיזון נכון בין תאורה ממוקדת לתאורה כללית לפי פונקציה החלל.