Bertjan Pot

Bertjan Pot

ברטיאן פוט, מעצב שידוע בעיקר עבור העיצוב שלו Random light 1999.

העיצוב עצמו התחיל בחיפוש והתנסות בחומרי יצירה חדשים, כמו כל העבודות של ברטיאן, התוצאה הייתה מרתקת והביאה לידי מיצוי את השימוש בחומרים, הצבעים, והתאורה.

מאז ועד היום ברטיאן פוט מאתגר את עצמו תמיד לצאת ולחקור לעומק את כל עיצוביו, החל מהחומר ועד הצגת העיצובים האוונגרדים ופורצי הדרך שכל כך מאפיינים אותו.