GamFratesi

GamFratesi

העיצוב של GamFratesi לקחת את הכונן היצירתי שלהם מן היתוך של מסורת וחדשנות בגישה ניסיונית החומרים שנבחרו והטכניקות שלהם. כל אחד מהם עם הרקע המסורתי שלהם, סטין Gam ואנריקו Fratesi לצייר על ריהוט דנית קלאסית אומנות כמו גם גישה אינטלקטואלית אינטלקטואלית וקלאסית איטלקית.

GamFratesi נוסדה בשנת 2006 על ידי האדריכל הדני Stine Gam והאדריכל האיטלקי אנריקו Fratesi. הם נפגשו במחלקה לארכיטקטורה באוניברסיטת פרארה בצפון איטליה בשנת 2004 ומאז למדו יחד בבית הספר לארכיטקטורה של ארהוס בדנמרק. GamFratesi יש סטודיו בקופנהגן.

מן המצע הבין-תרבותי הזה הם יוצרים עיצוב המשקף את המסורת תוך שמירה על סיפורי מסורת, סמלים ואסוציאציות ייחודיים, המתבטאים לעתים קרובות באמצעות מינימליזם.