Oivind Slaatto

Oivind Slaatto

סלאטו הוא מעצב דני מבטיח הידוע בפתרונות תאורה פואטיים ומקוריים בהשראת הטבע, ובהשראת המוסיקה שלמד באקדמיה הדנית המלכותית.

גופי התאורה שלו משרים בחלל אווירה הרמונית, שעם קצת דמיון ורוח אפשר ממש לשמוע את אלומות האור כמו פיסות מוסיקה נעימה ומרטיטת חושים.