MATTI KLENELL

MATTI KLENELL

מתי קלנל הוא מעצב שוודי הידוע במחקר המתמיד שלו לתוך פילוסופיית העיצוב הנורדית המתעסקת בצורה ותפקוד. בדומה לאומנים במהלך השחר התעשייתי, קלנל מבקש להשיג את הביטוי האמנותי העשיר ביותר במסגרת המגבלות האפשריות של תהליך הייצור. המטרה שלו היא להביא את היצירות לחיים על ידי כך שהוא נותן להם אופי ואישיות. חלק נכבד מעיצוביו תוכלו למצוא בין גופי התאורה של  MOOOI .