Vilhelm Lauritzen

Vilhelm Lauritzen

וילהלם לוריצן (1894-1984) הוא אחד האדריכלים המשמעותיים ביותר בהיסטוריה של דנמרק; הוא היה הדמות הבוערת של הפונקציונליזם הדני.

לאורך חייו, דבק VILNELM LAURITZEN בעיקרון שהאדריכלות מיישמת אמנות – תוך שימת דגש על “אמנות” ו”שימוש “. “אין חיים בלי אסתטיקה” היה המוטו מרכזי בחייו.

בשנים האחרונות לעבודתו התרכז בעיצוב גופי תאורה שמשתלבים באור השמש
ומשחקי התאורה של גופי התאורה שלו יצרו תעתוע מרתק בכל חלל עיצוב.